Wszystko może pójść nie tak, gdy Ty i Twoje dzieci jesteście na basenie. Jeśli jesteś dobrze przygotowany, z pewnością możesz bezpiecznie pływać ze swoimi dziećmi.

Musisz zdawać sobie sprawę z pewnych rzeczy, które pomogą chronić twoją rodzinę, zwłaszcza dzieci przed potencjalnymi zagrożeniami wokół basenu. Poniżej znajduje się 5 podstawowych faktów, które mogą pomóc w poprawie bezpieczeństwa dzieci na basenie.

1. Naucz je unikać odpływów w basenie

Odpływy basenowe są zazwyczaj częścią systemu cyrkulacji basenu. Jest kontrolowany przez pompę, która filtruje i utrzymuje jakość wody. Woda jest stale zasysana do odpływu i krąży z powrotem do basenu.

Odsłonięty odpływ basenu może spowodować poważne obrażenia u Ciebie i Twoich dzieci, takie jak uwięzienie w basenie. Istnieją różne rodzaje pułapek basenowych:

  • Splątanie włosów
  • Uwikłanie ciała
  • Splątanie palców
  • Uwięzienie mechaniczne

Powinieneś nauczyć swoje dzieci, aby trzymały się z dala od kanalizacji. Lepiej też zainstaluj osłonę odpływu z basenu zapobiegającą zakleszczeniu i system bezpieczeństwa, aby automatycznie zwolnić ssanie w razie niebezpieczeństwa.

2. Wyjmij drżące dzieci

Temperatura ciała szybko spada po wejściu do wody. Jeśli zauważysz, że Twoje dzieci już drżą lub mają skurcze mięśni, natychmiast wyjmij je z basenu . Mogą doświadczyć hipotermii, jeśli przebywają w wodzie przez dłuższy czas.

Przed wejściem do basenu należy sprawdzić temperaturę wody, aby upewnić się, że jest ona komfortowa dla Ciebie i Twoich dzieci. Dla innych pływaków temperatura poniżej 70°F (20 °C) jest już niska. Normalnie, 82°-86°F (28°-30°C) to odpowiednia temperatura wody dla dzieci.

3. Wyjmij wszystkie zabawki z basenu

Zabawki basenowe mogą przyciągnąć uwagę dzieci. To oznacza dużo zabawy dla dzieci podczas pływania. Należy jednak bardziej uważać na ryzyko, jakie może ze sobą nieść .

Po użyciu należy upewnić się, że wszystkie zabawki basenowe są odpowiednio przechowywane w bezpiecznym miejscu. Jeśli nie, Twoje dzieci mogą odzyskać zabawki później w basenie, co może doprowadzić do upadku lub nawet utonięcia.

4. Nie spędzaj zbyt dużo czasu pod słońcem

Dzieci nie powinny zbyt długo przebywać na słońcu. Skóra dzieci jest bardziej wrażliwa na uszkodzenia słoneczne niż dorośli. Zbyt duża ekspozycja na światło słoneczne może powodować oparzenia słoneczne, odwodnienie, zmęczenie, a nawet raka skóry.

Aby uniknąć uszkodzeń słonecznych, nakładaj na swoje dzieci dużą ilość kremu przeciwsłonecznego (co najmniej SPF 30). Powinieneś również poszukać kremu przeciwsłonecznego z ochroną zarówno UVA, jak i UVB, który zapewni Twojej skórze szerokie spektrum ochrony .

5. Zainstaluj ogrodzenie basenu

Należy poinformować dzieci, że nie mogą wejść na basen, chyba że jest z nimi osoba dorosła lub opiekun.

Zainstalowanie ogrodzenia wokół basenu jest ważne, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Bariery basenowe mogą uniemożliwić zwierzętom domowym i innym zwierzętom dostanie się do basenu.  

Wniosek

Sprawienie, by basen był przyjemnym i bezpiecznym miejscem, jest jednym z Twoich obowiązków jako właściciela basenu. Wymienione powyżej podstawowe sposoby mogą pomóc w zapobieganiu wypadkom i kontuzjom w basenie.

Innym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa basenu jest poddanie go inspekcji. Prywatny podmiot certyfikujący może przeprowadzić inspekcję bezpieczeństwa basenu i świadczyć usługi naprawy basenu.

Kategorie: Blog